Körösvidéki Sporthorgász Egyesület közgyűlés felhívás

Tisztelt Tagság! A Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 2023. március 5-én 8:30-tól az 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. szám alatti székhelyen, egyben közösségi helységben tartja 2022. évet záró közgyűlését, melyre ezúton a tagságot meghívom.

Helye: KHESZ Székház, 1. emeleti nagyterem – 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.

Közgyűlés kezdetének időpontja: 8:30 óra

Napirend:

  1. Megnyitó, köszöntő – Szulimán Ákos gazdasági felelős
  2. Beszámoló a 2022. évi egyesületi munkáról, a 2023. évi feladatok meghatározása, a 2022. évi zárszámadás ismertetése, a 2023. évi költségvetési javaslat előterjesztése – Végh Zoltán Andor elnök
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója – Dr. Ollé Tibor
  4. Hozzászólások, válaszadás
  5. Szavazás (határozathozatal) a napirendekben – Végh Zoltán Andor elnök
  6. Alapszabály módosítási javaslat, az egyesületi tagdíj témájában – Végh Zoltán Andor elnök
  7. Hozzászólások, válaszadás
  8. Szavazás, határozathozatal az egyesület Alapszabályának módosításáró – Végh Zoltán Andor elnök
  9. Zárszó,a közgyűlés bezárása – Végh Zoltán Andor elnök

Az egyesület alapszabályának megfelelően a meghívó közzétételétől számított 5 napon belül a tagok észrevételt, illetve újabb napirendi pontokra vonatkozó indokolt indítványokat tehetnek a titkár (Lipták György) elérhetőségein. A tárgyban megjelölt határidő lejártát követően beérkezett javaslatokat és észrevételeket figyelembe véve a titkár szükség szerint módosítja a közgyűlés napirendi pontjait.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, úgy az újabb közgyűlés összehívására ugyanezen a napon 9:00-kor kerül sor. A második időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a fenti napirendek vonatkozásában.

Üdvözlettel,
a Körösvidéki Sporthorgász Egyesület elnöksége nevében és megbízásából:

Végh Zoltán Andor – elnök
Lipták György – titkár