Körösvidéki Sporthorgász Egyesület tájékoztató és meghívó

Tisztelt Horgásztárs!

Értesítem, hogy a 2018. évi horgászjegyek, engedélyek kiadása, valamint a tagdíjak rendezése 2018. január 30-tól március 31-ig a szokásos helyen (Békéscsaba, Békési út. 15.) minden kedden 16 és 18 óra között történik. Ezután viszont kizárólag a Horgásztanya gondnokánál lehet az engedélyeket rendezni. Napi- heti- és üdülőjegyek szintén április 3-tól vásárolhatók készpénzért a gondnoknál. Az egyesület klubhelyiségében március 31-ig minden hó első keddjén fogadónapot tart a vezetőség.

FONTOS tudnivaló, hogy a fogási napló leadási határideje 2018. február 28.

Felhívom figyelmüket a KHESZ honlapjára (www.khesz.hu) ahol mind a területi jegyárak, mind pedig a szövetségi vízterületekre 2018-tól érvényes horgászat rendjéről szóló tájékoztató megtekinthető. Kérem, szíveskedjen a horgászigazolványt, az állami horgászjegyet valamint a személyi igazolványát az engedély kiadásához magával hozni. Az országosan bevezetésre kerülő „Állami horgászjegyek” központi nyilvántartó számítógépes rendszere megnehezítheti esetenként a jegykiadás eddigi bevált rendszerét, ezáltal több időre lesz szükség a horgász okmányok kiváltására.

Az Egyesület tagsága nevében ezúton fejezem ki köszönetünket azon sporttársaknak, akik az elmúlt évben Személyi Jövedelemadójuk 1 %-áról Egyesületünk javára rendelkeztek. E támogatási formára ez évben is lehetőség van, így kérem minél nagyobb számban éljünk vele! Szintén köszönet illeti azon horgásztársakat, akik a horgásztanya működéséhez, felújításához adományaikkal hozzájárultak. Várjuk további támogatásaikat a meghívó hátoldalán szereplő felhívás szerint!

Emlékeztetőül az egyesület adószáma: 19977867-1-04.

Értesítem továbbá, hogy az Egyesület 2018. március 11-én 9 órai kezdettel tartja soros közgyűlését, amelyre a vezetőség nevében ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Megnyitó

2. Beszámoló a 2017. évi munkáról, 2018. évi feladatok meghatározása, a 2017. évi zárszámadás ismertetése, 2018. évi költségvetési javaslat       

3. Felügyelő Bizottság beszámolója

4. Szavazás

5. Hozzászólások, válaszadás

A közgyűlés helye: Békéscsaba, Bajza u. 11. Szöv. Székház.

Határozatképtelenség esetén 30 perc várakozás után változatlan napirendi pontokkal a közgyűlés megtartásra kerül, az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Horgász üdvözlettel:

Végh Zoltán
elnök