Közgyűlési meghívó – Körösvidéki Sporthorgász Egyesület

Tagegyesületünk kérésére tájékoztatjuk az érintett Horgásztársakat, hogy a Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 2022. 03. 06-án 8.30 órai kezdettel tartja soron következő közgyűlését, amelyre a vezetőség tisztelettel meghívja a tagokat.

Napirendi pontok:

  1. Megnyitó
  2. Beszámoló a 2020. évi és a 2021. évi egyesületi munkáról; a 2022. évi feladatok meghatározása; a 2020. évi és a 2021. évi zárszámadás ismertetése; a 2022. évi költségvetési javaslat előterjesztése
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója
  4. Hozzászólások, válaszadás
  5. Szavazás
  6. Tisztújítás, Jelölő Bizottság beszámolója
  7. Választás
  8. A választás eredményének kihirdetése
  9. Zárszó

Az egyesület alapszabályának megfelelően a meghívó elektronikus közzétételétől számított 5 napon belül a tagok észrevételt, illetve újabb napirendi pontokra vonatkozó indolkolt indítványokat tehetnek a titkár (Szulimán Ákos) elérhetőségein. A tárgyban megjelölt határidő lejártát követően beérkezett javaslatokat és észerevételeket figyelembe véve a titkár szükség szerint módosítja, összeállítja a közgyűlés napirendi pontjait.

Határozatképtelenség esetén 2022. 03. 06-án 9 órai kezdettel, változatlan napirendi pontokkal a közgyűlés megtartásra kerül, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében.

A közgyűlés helye: Békéscsaba, Bajza u.11. (KHESZ székház)