Leánykoncér a Körösök-vidékén?

A védett leánykoncér, ez ritka és sebezhető fajként számon tartott halunk ugyan nem jellemző képviselője a Körös-vidék halfaunájának, de már érkezett fogására vonatkozó bejelentés KHESZ vízterületet illetően. Mivel a horgászok gyakran összetévesztik a külalaki hasonlóságot mutató más fajokkal, indokoltnak láttuk megkérdezni Sallai Zoltán halkutatót, a Magyar Haltani Társaság elnökségi tagját a térségben való előfordulásának valószínűségéről.

A Körös-vidék halfaunáját gyakorlati módszerekkel is rendszeresen kutató szakember felvetésünkre reagálva elmondta, hogy a leánykoncér a Duna vízrendszerének bennszülött hala, amely kifejezett áramláskedvelőként csak a nagyobb folyók számára megfelelő szakaszain él. Szűk elterjedésű, veszélyeztetett fajként hazánkban csak a Dunában és a Drávában található stabil állománya, előfordul még a Murában, a Lendvában, a Rába alsó szakaszán, a Tisza-, Túr-, Kraszna-, Bodrog folyókban.


Leánykoncér
Forrás: Magyarország halfaunája (Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán)


A leánykoncér hazai előfordulása
Forrás: Magyarország halfaunája (Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán)

A Tisza vízrendszerében csak a felső szakaszokon, a Bodrog-torkolatig vannak adatok előfordulására, így a Körös-térségben szinte teljes bizonyossággal kizárható jelenléte. Számos – Körös-vidéken is gyakori – halfajjal azonban gyakran összetévesztik. Különösen fiatal példányai hasonlítanak a jászkeszegre, a nyúldomolykóra, a vörösszárnyú keszegre, illetve leginkább a bodorkára. Az alaki hasonlóság miatt régen a bodorkát, vörösszárnyú keszeget is gyakran illették a koncér névvel.


A leánykoncér körös-vidéki előfordulására nincs adat

A leánykoncért ismertetőjegyei alapján, alapos megfigyeléssel általában könnyedén beazonosíthatjuk, illetve elvethetjük faji hovatartozását. Számos faji bélyege közül igen egyedi és különleges, más halunknál nem megfigyelhető a nászidőszakban hímek testén több sorban kifejlődő, rózsatöviseket idéző nászkiütés. A bodorkától legkönnyebben a szemgyűrű színe alapján különíthetjük el, ami a leánykoncér esetében fehéres, a bodorkánál pedig narancsos.

A leánykoncér meghatározásához az alábbi táblázat nyújt segítséget:

Leánykoncér (Rutilus pigus virgo)

Alak Mérsékelten magas, oldalról lapított test; legnagyobb magasságát a hátrasimított mellúszó végénél, tehát még a hasúszó kezdete előtt eléri.
Úszók Hátúszójában 9-12 elágazó sugár van, kezdete a hasúszó alapjának hátsó szélével esik egy vonalba; farkalatti úszója kevéssel a hátúszó alapja mögött kezdődik, benne 10-13 osztott sugár található.
Száj Kicsi, félig alsó állású
Szem Kicsi, a szemgyűrű fehéres, nem narancsos
Pikkely Enyhén ívelt oldalvonalán 44-49 pikkely számolható
Szín Az idősebbek has-, anális és farokúszója vöröses vagy narancsos színezetű
Méret Nagyobb példányai 20-30, kivételesen 40 cm hosszúak

Táblázat adatok: Magyarország halfaunája (Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán)


Leánykoncér (Rutilus pigus virgo)


Bodorka (Rutilus rutilus)

A leánykoncér hazai horgászrekordja egy 2011. júlisában fogott 3,21 kilogrammos (52 cm) példány.

Akárcsak több hazai halfaj, a leánykoncérnak is előfordulhatnak más halakkal történő „összeívás” következtében hibrid egyedei, pontos meghatározásukat biztosan szakember végezheti el. A Magyar Haltani Társaság egyébként szívesen fogad fajmeghatározás céljából fotókat, honlapjukon külön menüpont foglalkozik a témával. A Társaság kéri, hogy a halak meghatározás céljából történő fotózása haltartóra, halmatracra, fűre helyezve történjen (tehát nem kézben tartva), feltétlenül a teljes alakos kép elkészítésével.

A leánykoncérról bővebben ITT olvashat.

KHESZ