Megtartotta tisztújító közgyűlését a KHESZ

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége május 25-én tisztségviselő választással egybekötött közgyűlést tartott Békéscsabán a Csaba Honvéd Kulturális Egyesület nagytermében. A Szövetséghez jelenleg tartozó 92 tagegyesületből 52 képviseltette magát, így a közgyűlés határozatképessége megállapítást nyert.

A közgyűlést Dr. Hunya Miklós szövetségi elnök nyitotta meg, aki először a 2016-os évet értékelve kiemelte, hogy a Szövetségnek sikerült megvalósítania fő célkitűzésként azt szervezeti stabilitást, amely komoly kihívásnak bizonyult a 2016. év elején bekövetkezett, leghangsúlyosabban az újonnan hasznosított vízterületek következtében fellépő feladatnövekmények miatt. Ezt a stabilitás örvendetes módon főként vagyoni értékben, illetve személyi (alkalmazotti) létszám gyarapodásban mutatkozott meg.

Az elnöki évértékelést több hozzászólás követte, amelyek kitértek a természetesvízi kereskedelmi halászat megszűnésének pozitív következményeire, a Kákafoki-holtág horgászati hasznosításának (vissza)szerzésére, a megyei versenyhorgászat szép sikereire, a hullámtéri galériaerdők megóvását sürgető intézkedésre, a horgászaktivisták segítő közreműködésére, illetve többek között az irodai dolgozók és a halászati őrök sokszor feszített munkájának méltatására, ami a többszörösére növekedett vízterület miatt az íróasztalok mögött és a vízpartokon egyaránt komoly helytállást követelt.

Ezután következhetett a tisztújítás procedúrája, amelynek első elemeként Dalicsek István a jelölőbizottság elnöke ismertette a jelölés előkészítésének folyamatát és szavazásra bocsátotta a jelöltségeket, amelyet a közgyűlés kézfelnyújtással szavazott meg, illetve fogadott el.

A közgyűlés leglényegibb elemeként megkezdődhetett a titkos szavazás. A kitöltött szavazólapok urnába kerülése után, amíg a szavazóbizottság összesített, a Szövetség által alapított kitüntetések kerültek átadásra, amelyet Törökné Nagy Erzsébet, Lipóczki Ákos, Horváth László, Csabai Imre, Béres László, Dr. Tóth Miklós és Pápai Pál vehetett át Dr. Hunya Miklós elnöktől a Körös-vidék horgászatáért végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

Továbbá kitüntetésben részesült Balla Györgyné, a KHESZ központi irodájának könyvelője, aki kitüntetését később, az irodai dolgozók körében vehette át.

A Szövetség Vezetősége továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség felé kitüntetésre javasolta Hegedűs Lászlót a KHESZ vezetőségi tagját, aki kora miatt nem vállalta a további jelölést. Az ifjúságnevelésben, később versenysportban is jeleskedő korábbi volt alelnök az egyik legrégebben tevékenykedő aktívaként az 1960-as évektől vett részt a Szövetség munkájában.

Az időközben elvégzett szavazatösszesítés alapján a szavazás eredményét a Bizottság az alábbiak szerint állapította meg:

1./ Vezetőségi tagok választása:

A közgyűlésen résztvevő tagegyesületek száma: 52 fő

Leadott szavazatok száma: 51 db
Érvénytelen szavazatok száma: 0   db
Érvényes szavazatok száma: 51 db

Érvényes szavazatokból az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma:

 1. Dr. Hunya Miklós: 51 db
 2. Dr. Kutyej Lajos: 51 db
 3. Balogh Zoltán: 50 db
 4. Harsányi Dezső: 51 db
 5. Juhász Antal: 51 db
 6. Markó István: 51 db
 7. Nagy Imre Zoltán: 51 db
 8. Nemes Attila Károly: 51 db
 9. Pelle Zsolt: 51 db
 10. Pető László: 50 db
 11. Schlett Árpád: 50 db
 12. Végh Zoltán: 51 db

A Bizottság megállapítja, hogy az alább felsorolt jelöltek a következő tisztségre megválasztásra kerültek, mivel a közgyűlésen jelenlévő küldöttek több mint a felének szavazatát megkapták, illetve az elnök, alelnök jelöltek a szavazatok több, mint kétharmadát.

 • Elnök:   Dr. Hunya Miklós                                           
 • Alelnök: Dr. Kutyej Lajos

Vezetőségi tagok:

 • Balogh Zoltán
 • Harsányi Dezső
 • Juhász Antal
 • Markó István
 • Nagy Imre Zoltán
 • Nemes Attila Károly
 • Pelle Zsolt
 • Pető László
 • Schlett Árpád
 • Végh Zoltán

2./ Felügyelő Bizottsági tagok választása:

A közgyűlésen résztvevő küldöttek száma: 52 fő

Leadott szavazatok száma: 51 db
Érvénytelen szavazatok száma: 0   db
Érvényes szavazatok száma: 51 db

Érvényes szavazatokból az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma:

 1. Molnár Magdolna: 51 db
 2. Fekécs Levente:  51 db
 3. Feledi János: 51 db
 4. Michelsz László: 51 db
 5. Vígh Zoltán: 51 db

A Bizottság megállapítja, hogy az alább felsorolt jelöltek Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztásra kerültek, a következő felügyelő bizottsági tisztségre megválasztásra kerültek, mivel a közgyűlésen jelenlévő küldöttek több, mint a felének, illetve a felügyelő bizottság elnöke vonatkozásában kétharmadának szavazatát megkapták.

 • Felügyelő Bizottság elnöke: Molnár Magdolna

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Fekécs Levente                                                             
 • Feledi János                                                    
 • Michelsz Lászó                                               
 • Vígh Zoltán

KHESZ