Tájékoztatás Tagegyesületeink részére társadalmi halőri vizsga előkészítő továbbképzésről és vizsgáról

Tájékoztatjuk a Vízkezelő, illetve a témában érintett Tagegyesületeink Vezetőségét, hogy Szövetségünk és a megyei halászati hatóság 2014. február 22-én szombaton társadalmi halőri vizsga előkészítő továbbképzést, majd 2014. február 28-án pénteken társadalmi halőri vizsgát szervez az alábbiak szerint.

 

Hhvtv. 56. §. (1) bekezdés: „A halgazdálkodásra jogosult köteles a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről – halászati őr útján – gondoskodni. Halászati őr halastavon is foglalkoztatható. Halászati őrt több halgazdálkodásra jogosult közösen is foglalkoztathat…. ”

(2)  „A társadalmi halőr az a büntetlen előéletű személy lehet, aki
a) a működési helye szerinti halgazdálkodás hatóságnál díj ellenében halászati őri vizsgát és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szövegű esküt tett, és
b) a halgazdálkodási hatóság által kiadott szolgálati igazolvánnyal és az igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati naplóval rendelkezik.
(3) A társadalmi halőr kétévente a halgazdálkodási hatóság által szervezett továbbképzésen köteles részt venni.”

133/2013. VM rendelet 42. §. (1) bekezdés: „A halgazdálkodásra jogosult a Hhvtv. 56.§. (1) bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület őrzését társadalmi halőr megbízásával is végezheti.”
(2) „Minden 10 hektárnál nagyobb, de 50 hektárnál kisebb nyilvántartott vízfelületű halgazdálkodási vízterületen a jogosult köteles legalább 5 fő társadalmi halőr megbízásával vagy 1 fő halászati őr foglalkoztatásával vagy megbízásával eleget tenni a Hhvtv. 56.§. (1). bekezdése szerinti kötelezettségnek.”
(3) „Ha az ugyanazon jogosult által hasznosított halgazdálkodási vízterület mérete az 50 hektárt meghaladja, a halgazdálkodásra jogosult az alábbiak szerint köteles halászati őr alkalmazására:
a) 50-100 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 2 fő,
b) 100-2000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 4 fő, …..”
(4) „A (3) bekezdés szerinti halászati őr létszám társadalmi halőrrel nem helyettesíthető, de halászati őr több jogosult általi közös foglalkoztatására illetve megbízására a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága engedélyével lehetséges.”

 

A társadalmi halőri vizsga letételéhez a következő okmányok beszerzése szükséges:

Új belépő esetén:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– 2 db színes igazolványfénykép (zöld felsőruházatban),
– megbízás társadalmi halőri feladatok végzésére az adott vízkezelőtől

Korábbi, hivatásos halászati őr, társadalmi halőr esetében:
– 2 db színes igazolványfénykép (zöld felsőruházatban),
– aktualizált megbízás társadalmi halőri feladatok végzésére az adott vízkezelőtől (2013. szeptember 1-nél nem régebbi)
(Megbízás minta egyeztetés alapján kérhető a KHESZ-től)

Részvételi díj a vizsga előkészítőn: a KHESZ tagegyesületeiből érkezettek részére díjmentes, nem tag szervezet esetében 1.000 Ft. (A befizetéshez csekk kérető a KHESZ irodájában Békéscsabán, a Bajza utca 11. alatt munkaidőben.)

Társadalmi halőri vizsga díja: Új vizsgázó esetén: 11.000 Ft (vizsgáztatás díja: 5.000 Ft, szolgálati napló díja: 3.000 Ft, eskü tételének díja: 3.000 Ft) 
Igazolvány cserénél: (korábbi, már „hatályát vesztett” hivatásos halőri, vagy társadalmi igazolvány cseréje esetén a szolgálati napló díj) – 3.000 Ft

A vizsgadíjat kérjük a BM. Kormányhivatal Békéscsaba 10026005-00299578 bankszámla számra elutalni, vagy csekken befizetni a közlemény rovatban a következőket feltüntetve: a társadalmi halőr neve és halőr vizsga megjelölést. Több személy esetén a személyek számát és a halőr vizsga megjelölést. Igazolvány és szolgálati napló csere esetén a résztvevő nevét (vagy résztvevők számát), a halőr vizsga megjelölést és a pótlás címszavakat. (A vizsgadíj befizetéséhez csekk kérhető a február 22-i előkészítőkor, vagy a halgazdálkodási hatóságnál)

Társadalmi halőri vizsga kizárólag az illetékes vízkezelő megbízását követően tehető! Kérjük a megbízást a vizsga előkészítőre elhozni. Az előkészítőn való részvétel kötelező. Az a társadalmi halőr jelölt, aki a 2014. február 22-i előkészítőn nem vesz részt, a halászati hatóságnak nem áll módjában a február 28-i szervezett vizsga alkalmával levizsgáztatni.

A jelentkezők létszámát – a jelentkezés sorrendje szerint – a korlátozott férőhely miatt 60 főre korlátozzuk, fokozott érdeklődés és túljelentkezés esetén a programot újból megszervezzük.

A vizsga előkészítőről és vizsgáról Szövetségünk, vagy a Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügy Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztálya ad részletes információt. (KHESZ – 66/328-945, Halászati hatóság: 66/540-240).

Vizsga: A 2014. február 28-ra szervezett vizsga 13 órakor az adatlapok és a személyazonosság egyeztetésével kezdődik, majd a tesztlap kitöltésével, továbbá szóbeli kérdéssorral végződik. A vizsgáztatás érkezési sorrendben történik. Kérjük, hogy a jelöltek személyazonosításra alkalmas igazolványt, és a fent felsorolt dokumentumokat hozzák magukkal. (A társadalmi halőri igazolványok a helyszínen kiadásra kerülnek.)

Jelentkezés, jelentkezési határidő: A jelentkezéseket a mellékelt kitöltött adatlap alapján regisztráljuk. Kérjük azokat Szövetségünk részére 2014. február 19. szerda 13 óráig postai úton, e-mailen, vagy személyesen az alábbi elérhetőségek valamelyikére eljuttatni. A részvétel feltétele a kitöltött adatlap leadása. 

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
Iroda nyitva tartás: H-CS: 7:30-16:00, P: 7:30-14:00
khesz@mail.globonet.hu

A részletes program és az adatlap feltöltése folyamatban…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük