Terítéken a KHESZ 2016. évi haltelepítései

Mint már többször írtunk róla, a 2016-os év választóvonal volt a hazai vizek horgászatában. A 2015. év végén lejárt haszonbérletű halgazdálkodási vízterületek legnagyobb része ez év elejétől országosan horgászkezelésbe kerülhetett, így történt ez a Körösök vidékén is. Ebből következően a Békés megyei, nagyvizeket ábrázoló, a két legnagyobb vízkezelőt eddig egyharmad/kétharmad arányban külön színnel jelölő horgásztérkép frissített verziója immár szakaszolás nélkül egységesen, kizárólag horgászati hasznosítás mellett, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének címerét viseli. Összefoglaló cikkünkben tájékoztatást adunk arról, hogyan és milyen eredményekkel zárultak az új hasznosítási ciklus első évében a KHESZ haltelepítései.

A telepítések alapját továbbra is a KHESZ által kiadott területi jegyekből származó bevétel 57 százaléka adja. A 2016. évi haltelepítésekre fordított keretösszeget a 2010-2015. közötti ötéves ciklus haltelepítésekre fordított költségéből számított átlaggal összehasonlítva, az idei telepítésekre fordított költség több mint a duplájára emelkedett, így a korábbi 600 hektár vízterület telepítésére fordított 57 millió forinttal szemben a 2200 hektár vízterületre immár 133,4 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre. Az év 352 napját hátunk mögött tudva elmondhatjuk, a tényleges területi jegybevétellel szemben – sok év tapasztalata mellett is – 2016. év elején 33 százalékkal alacsonyabb összeggel kalkuláltunk. Ez a KHESZ Vezetőségének „kellemes csalódást” okozott.

A telepítések megtervezésénél többek között az is szempont volt, hogy a KHESZ által több éve kezelt vízterületek – mint például a két Sirató-holtág – haltelepítési volumenét szinten tartsuk vagy emeljük. Az idei halbeszerzési lehetőségeket több halfajnál jobbára a túlkereslet határozta meg, ezért nem minden halfajt és korosztályát sikerült az elképzeléseknek és a terveknek megfelelően beszerezni és betelepíteni.

Évtizedes „örökzöld” témaként köszöntek vissza az egyes Körös-szakaszok korábban eltérő hasznosításából (horgászat kontra halászat) adódó telepítési eltérések és az ebből levont horgászkritikák, mely szerint a horgászpénzből kihelyezett halak a telepítés helyétől 20-30, de akár 50 km-t is elúsznak. Idei évtől ez a rendre aktuális dilemma okafogyottá vált, hiszen a halak – például a tógazdaságban nevelt háromnyaras pontyok – immár vándorlásukat a teljes hazai körösi vízrendszeren a kihelyezési helytől lefelé egészen a Hármas-Körös 12. folyamkilométeréig a KHESZ „égisze” alatt tehetik. Mivel azonban a Tisza halgazdálkodási-horgászati kezelői is horgászszövetségek és a telepítések hasonló alapelvek szerint történnek ott is, a halállomány jelenleg a teljes hazai élővízi-rendszeren szabadon vándorolhat, útjukat – a mesterségesen létesített műtárgyak kivételével – nem gátolja semmi.

Sok horgász izgatottan kísérte figyelemmel az idei háromnyaras ponty telepítéseket. Ezúton oszlatjuk el azt a vízparti – sokszor negatív – kritikát, mely szerint a területnövekedés, adott vizeken lényegesen alacsonyabb arányú haltelepítéseket fog jelenteni.  Sem a folyók sem a zárt vizek esetében nem igazak azok a vízparti okfejtések, hogy „ több víz került a KHESZ-hez, de a bevételek jelentősen nem emelkedtek, ezért mindenhova jóval kevesebb háromnyaras ponty jut.”

Szintén kardinális kérdésként élték meg jó néhány vízen a horgásztársak az ivadék (egynyaras) és növendék (kétnyaras) korosztályú ponty telepítéseket. Étvágyuk és kapókedvük igen aktív volt, jelenlétük sokszor csapatos, a horogszúrás okozta tapasztalatuk még csak kialakulóban, ezért gyakran vendégeskedtek a horgon. Ezt figyelembe véve, igyekeztünk ezeket a „gyermek” pontyokat a zárt vizeken kisebb arányban kihelyezni, azonban létjogosultságuk egy jó érzésű halgazdálkodó és egy halbarát, jövőt is szem előtt tartó horgásztárs számára nem kérdőjelezhető meg. Ezek a fiatalabb pontyok az adott vízteret hamar belakják, eredményesebben alkalmazkodnak annak körülményeihez a háromnyaras telepítésű társaiknál és a kritikus fogható méret közeli 32-38 centiméteres kort „túlélve” lényegesen jobb eséllyel válhatnak egyedülálló horgászélményt adó kapitális halakká. A háromnyaras pontyok adott kihelyezési összsúlyban egynyarasnál hússzor, kétnyarasnál háromszor nagyobb darabszámban vannak jelen, így telepítésük évről-évre biztosítja a visszafogható méretű, “horogérett” pontyra irányuló igényeket.

A teljes 2016. évi ponty telepítés 6 százaléka volt 4-8 dkg-os egynyaras (pikkelyes), 15 százaléka 35-85 dkg-os kétnyaras, míg 79 százaléka horogérett háromnyaras ponty. Kérjük a fiatalabb korosztályú pontyállomány fokozott kíméletét!

Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelemben véve több, 2016-ban kezelésre átadott Észak- és Dél-békési csatorna állapota vagy egyáltalán nem, vagy csak alacsonyabb arányban tette lehetővé a haltelepítéseket. 


A KHESZ ponty telepítései 2010-2015 között és 2016-ban

A 2016 évi haltelepítés fő számai az ITT letölthető pdf táblázatban tekinthetők meg.

  • 2016 évben telepített halfajok: ponty, compó, jász, kecsege, csuka, süllő, harcsa, sügér és vegyes keszegfélék.
  • Százalékos arányában a ponty különböző korosztályai több, mint 80 százalékot, a ragadozók 8 százalékot, az egyéb őshonos halfajok 12 százalékot tettek ki.
  • a ponty 1-2-3 nyaras korosztályait összegezve összesen 162.163 kg-ot, előnevelt pontyból 340.000 darabot,
  • előnevelt ragadozó halfajokból 460.800 darabot, idősebb korosztályokból további 1000 kg-ot meghaladó mennyiséget,
  • egynyaras kecsegéből 4000 darabot, vegyes korosztályú compóból 827 kg-ot, vegyes korosztályú keszegfélékből 12.063 kg-ot telepítettünk a vizekbe.
  • a KHESZ által már több éve kezelt vízterületek háromnyaras ponty telepítési mennyiségét szinten tartani, vagy helyenként további 5-10 százalékkal emelni tudtuk.
  • A beszerzési lehetőségek függvényében figyelmet fordítottunk a frissen kezelésbe vett vízterületek ragadozó halállományára és a ritkább őshonos békés halakra is.
  • A haltelepítések súlyozottan kerültek meghatározásra, figyelembe véve az adott vízterület típusát, állapotát, vízminőségét, látogatottságát és az egyéb befolyásoló tényezőket.
  • A haltelepítések közúti szállítására további közel 3 millió forintot fordítottunk.
  • A KHESZ által üzemeltett halastavak (ecsegfalvi és csökmői halastórendszer) stabil alapot biztosítottak a két- és háromnyaras pontyok telepítésekhez.

Fentieket figyelembe véve elmondható, hogy sikeres halgazdálkodási évet zárt a KHESZ. Bízunk abban, hogy az elkövetkező években a tendenciák tovább növelhetők lesznek, a különböző halfajok és korosztályok telepítési mennyiségét növelni, vagy javítani tudjuk ezzel elősegítve a Körösök vízrendszerének horgászati vonzerejét és a horgászélményeket generáló jobb halfogási lehetőségéket.

Cikk: KHESZ