A KHESZ 2017. évi helyi horgászrendjének változásai

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Vezetősége 2016. év végi értekezletén tárgyalta, majd a december közepére összehívott soron kívüli közgyűlése napirendre tűzte, megtárgyalta, majd elfogadta a KHESZ kezelésében lévő vízterületek 2017-re érvényes helyi horgászrendjének fontosabb változásait. A horgászrend kisebb módosításokat tartalmaz csak, ezekről adunk cikkünkben tájékoztatást.

A KHESZ Helyi Horgászrendje 2016. év eleje óta egységes szerkezetben, a kiadott területi jegyek kötelező mellékleteként, szabályzat füzet formájában kerül kiadásra. Ennek bevezetésére és az átállásra azért volt szükség, mert a korábbi időszakban a területi jegyek méretformátuma adta korlátozottan rendelkezésre álló szabad hely a horgászrend vonatkozó jogszabályoknak és a KHESZ saját szabályainak részletes leírását egyre kisebb betűkkel tette csak lehetővé. Az ide vonatkozó tapasztalatok alapján az apró betűkkel „szedett” szabályok több esetben korlátozták azok megismerését és elsajátítását.  A horgászrend a jelenleg forgalomban lévő horgászigazolványokhoz igazítva, a formátum adta legnagyobb méretben, az ehhez igazodó nagyobb betűtípussal, strukturált formában hat fejezetre bontva részletesen írja le a horgászatra vonatkozó szabályokat:

I. A horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések
II. A KHESZ által kiadott területi jegyek
III. A horgászat általános szabályai
IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai (benne a különböző területi jegyekre vonatkozó éves és napi kvótákkal)
V. Az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai
VI. Kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halászjegyekre vonatkozó speciális szabályok, a halászat gyakorlásának feltételei
– A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások
– A határvizekre vonatkozó horgászattal összefüggő rendelkezések
– Halászati őrök elérhetőségei és kiemelt munkaterületük
– A KHESZ Helyi Horgászrendjében szereplő mérettartományok táblázatos összefoglalója

Újdonságok és módosítások

A Horgászrend I. fejezetének egyik legfontosabb újdonsága a kiadott területi jegyekre vonatkozó kifogható (elvihető) halkvóták pontosítása. E szabály szerint „a Khesz kezelésében lévő vízterületeken egy horgász tárgyévben (adott évi területi jegyek érvényességi időszaka alatt) összesen 100 kg halat foghat ki az általa váltott területi jegyek típusától és darabszámától függetlenül. A 100 kg kifogása (elvitele) után a horgász részére kizárólag „B” típusú területi jegy adható ki, a horgászat „B” típusú területi jeggyel folytatható. A „B” típusú jeggyel kifogott (elvitt) további összesen 100 kg halmennyiséget követően a KHESZ kezelésében lévő horgászvizekre további területi jegy (éves/heti/napi) nem váltható, nem adható ki. A 100 kg-os összsúlyba nem számít be a Poklás csatornára, továbbá a külön a csatornákra kiadott területi jegyek alapján kifogható (elvihető) halmennyiség.”

A II. fejezet 3. pontjában a kedvezményezett területi jegykategória jogosulti köre a jövőben kibővül az igazoltan – mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személyekkel, továbbá a jegyet kiváltó tagsági jogviszonya szerinti kategóriák, az „A” és „B” pontos definiálásával is.

A II. fejezet új, 7. pontja leírja a különböző területi jegyfajtákkal egyidejűleg használható horgászkészségeket. Ennek egyik újdonsága a gyerekhorgászoknak adott úszós készség kizárólagos használata alóli „felmentés”, így 2017. évben a gyermekek részére kiadott területi jegyben engedélyezett egybotos, egyhorgos (úszós szabályozás nélküli) horgászkészség már akár feeder, vagy pergető horgászat gyakorlására is alkalmas.

„7. A KHESZ által kiadott horgász területi jegyek fajtái szerint az alábbi horgászkészségek egyidejű használata engedélyezett:

7.1. Teljes jogú területi jeggyel: kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.
7.2. Kedvezményes I, II, és turista állami horgászjegyhez kiadott területi jeggyel: egy – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.
7.3. Gyermek területi jeggyel: egy – legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig.”

A IV. fejezet 2. pontja –szintén a gyakorlat adta pontosításokkal –módosításra, a 3. pont f) alponttal bővítésre került a következők szerint:

2. „Tilos horgászni az ívó halállomány védelmében március 1-től május 31-ig a Kettős-Körös bal partján, a dobozi híd utáni öböl Békéshez közelebb eső szélétől a bal parti kubikgödröket összekötő csatorna („Róna csatorna”) záró zsilipéig (Békési duzzasztótól felfelé a bal parton kb. 1,5 km-re, a meder beszűkülésénél.)”
3/f) „Egész évben tilos horgászni a Kakat csatornán, az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közút és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig (kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület megközelítési engedéllyel).

A horgászrend IV. pontjában foglalt tiltott területek (folyószakaszok) pontos helyeit, határait weblapunkon GPS koordinátákkal, térképen ábrázolva hamarosan egy külön menüpontban elérhetővé tesszük.

A IV. fejezet két fő változása közül az egyik, hogy a KHESZ kezelésében lévő horgászvizeken a busa fajok szabályos módszerekkel történő kifogás mellett korlátlan mennyiségben elvihetők, még a másik a fejezet 9/a pont szerint a ponty felső (kíméleti) korlátja – visszatérve a 2015. évi bevált gyakorlatra – visszavált 65 cm-ről 6 kg-ra. A 2016. évi vízkezelői tapasztalatok alapján az inváziós idegenhonos besorolású busa fajok állományának jelenléte egyre erősebb a Körösök vízrendszerében. A pontyra vonatkozó 6 kg-os felső korlát visszavezetése ismételten a vizek horgászati vonzerejét elősegítő törzsállomány nagyobb védelmet fogja jelenteni. A 2016-os év konkrét tapasztalatai alapján a zárt vizeken a 65 cm-es korlát sok esetben – az alábbi grafikon tanúsága szerint jóval nagyobb, még a folyókon és szakaszaikon több esetben kisebb egyedsúlyú pontyok elvitelét tette lehetővé.

Újdonság továbbá a kisszerszámos halászok részére az a MOHOSZ és az OKÉSZ együttműködés adta jegykiadás rendjére vonatkozó változás, melynek köszönhetően a KHESZ által korlátozott darabszámban kiadott kisszerszámos halász területi jegyei több esetben kedvezőbb áron, a 2016-os évre vonatkozó kiadási szabályokat kibővítve immár teljesen új igénylők részére is kiadhatók, amennyiben az új igénylő két regisztrált, tárgyévre érvényes okmányokkal és igazolásokkal rendelkező kishalász írásos ajánlásával rendelkezik.

A horgászrend záró fejezetei részletesen leírják a KHESZ halászati őreinek telefonos elérhetőségeit és kiemelt munkaterületeit, majd a összefoglaló táblázatos formában a különböző halfajokra vonatkozó helyi mérettartományokat.

Összeállításunk vázlatosan, kizárólag a főbb változásokra kiterjedően készült. Az alábbi letölthető állomány a KHESZ 2017. évi Helyi Horgászrendjéről készült szabályzatfüzet kivonata.

 

A 2016. évi tapasztalatok azt mutatták, hogy a jegykiadó szerveknél az adott területi jegy mellé több esetben elmaradt a helyi horgászrend szabályzatfüzet kiadása. Erre Szövetségünk dolgozói a Tagegyesületek és Bizományosok figyelmét külön fokozottan fel fogja hívni.  Kérjük a Horgásztársakat, hogy a területi jegy váltása alkalmával kiadását kísérjék figyelemmel. Amennyiben tévedésből nem kerül kiadásra, utólagosan is kérjék el, mivel az az adott területi jegy kötelező mellékletét képezi, továbbá a horgászrend nemleges ismerete nem mentesíti a horgászt a szankciók alól.

A KHESZ Vezetősége és Dolgozói 2017. évre is horgászélményekben gazdag halbarát horgászévet kívánnak.

Cikk: KHESZ