Hivatalosan is átadták a felújított Vadász–Horgász Székházat

Mint az ismeretes, az év áprilistól-októberig tartó időszakában nagyléptékű felújítási munkálatok zajlottak Békéscsabán a Bajza utca 11. száma alatt, a köznyelvien csak vadász–horgász székháznak nevezett társasházi épületegyüttesen, amely a Békés Megyei Vadászszövetség, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Nimród Vadásztársaság társtulajdonosok mellett székhelyként az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezetének is helyet ad. A külsőleg-belsőleg megújult székházat október 12-én ünnepélyes keretek között avatták fel a helyszínen.

Vadászok, horgászok, kivitelezők és további meghívottak sora volt hivatalos az első emeleti tárgyalóban megtartott prominens eseményre, amelyen elsőként a „házelnöki” tisztet betöltő Hrabovszki János, a Békés Megyei Vadászszövetség és egyben a Nimród Vadásztársaság elnöke üdvözölte a megjelenteket . Mint mondta, „ilyen összeállításban” még nem gyűltek egybe érdekeltek ebben a teremben, ahol most vadászok, horgászok, tulajdonostársak, együtt ünnepelhetnek.


Hrabovszki János, a Békés Megyei Vadászszövetség és a Nimród Vadásztársaság elnöke

Elsőként egy illusztris vendég, a teremben „rangidős” Kovács György vadásztagtárs kapott szót, aki egy igen érdekes felszólalással készült. Gyuri bácsi a Békés megyei tervezőhivatal egykori gazdasági hivatalvezető helyetteseként a Vadász–Horgász székház építésének előzményeit elevenítette fel egy örökbecsű memoárként.

Ebből kiderült, hogy a Békés Megyei Vadászszövetség elhelyezése – annak megalakulásától kezdve – 1985-ig megoldatlan volt. A megnövekedett vadászati és vadgazdálkodási feladatok megnövekedése, illetve a hivatal többszöri költözködése miatt már az 1970-es évek első felében felmerült egy saját székház megálmodásának gondolata.

Ennek érdekében a vadászati területtel rendelkező Békés megyei vadásztársaságok 1975-től évente hektáronként 1 forinttal járultak hozzá az álmok beteljesüléséhez szükséges pénzalap megteremtéséhez, így a befizetésekkel tíz év alatt 4.421.000 forintot gyűjtöttek, ami már elegendő anyagi fedezetet jelentett a célok megvalósításához.

A székház városon belüli, illetve kívüli elhelyezéséről komoly vita alakult ki, a közművesítés plusz anyagi terheket jelentő gazdasági tényezői végül a városon belüli helyszínt tették indokolttá.


Kovács György a székház építésének előzményeit elevenítette fel

A székház helyén eredetileg egy vállalati szolgálati kétlakásos családi ház állt, amelyet 325.000 forintért sikerült a vadászszövetségnek megvásárolni. Az elbontott ingatlan helyén kialakult építési terület alkalmasnak bizonyult egy több szervezet számára is elegendő nagyságú székház megépítésére.

A székház építéséhez már korábban sikerült társakat is találni, hiszen a horgászok Megyei Intéző Bizottsága és a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság is hasonló elhelyezkedési problémákkal küzdött. A vadászszövetség felvetését elfogadva a három szervezet között társulási szerződés került megkötésre, amely így nem csak a létesítmény megvalósítását, hanem egyben a funkcióját is biztosította.

A műszaki tervezést a Békés Megyei Tervező Vállalat társadalmi munkával rövid határidővel készítette el, így szinte azonnal elkezdődhetett az építkezés.

Az új vadász-horgász székház műszaki átadása és üzembe helyezése 1985. december 27-én történt meg. Ki kell hangsúlyozni, hogy az építés költségeit valamennyi szervezet saját erőből biztosította. Az összesen 7.400.000 forintos összköltségből a vadászszövetségnek 4.421.000 Ft, a horgászszövetségnek 2.495.000, a Nimród Vadásztársaságnak pedig 484.000 Ft volt az önrésze.

A létesítmény minden tekintetben kiállta az azóta eltelt több mint harminc év próbáját, amit mi sem igazol jobban, hogy az épület jelenleg 21.000 horgász és 3.000 vadász érdekeit szolgálja.

A múltidézés után Gyenge Mihály műszaki ellenőr beszámolójára került sor, amely részletesen ismertette a felújítás során elvégzett munkálatokat. Ez nagyvonalakban a tetőhéjazat cseréjét, a bádogos munkákat, a nyílászárók cseréjét, árnyékolási feladatokat, hőszigetelést, fűtés és gázszerelési munkálatokat, elektromos kapu kialakítását, festés-mázolást, állmennyezet kialakítást, burkolómunkákat, új kerítés építését, kertészeti munkákat, udvari parkoló terület bővítést, elektromos felújítást foglalat magába összesen bruttó 46 millió forint költséggel.


A KHESZ érdekeltségéből is számosan képviselték a horgászokat az avatóünnepségen

Az épület felújítása ezáltal mintegy 70 százalékosnak tekinthető, a kimaradó  (vizesblokkok, garázs, udvari épület, udvari- és átjáró burkolat, második emeleti helyiségek) ingatlanrészeket az anyagi erőforrások függvényében a tulajdonosok egy követező ütemben tervezik elvégeztetni.

Gyenge Mihály megköszönte a türelmét és segítőkészségét mind kivitelezőknek, mind az épületben dolgozóknak, hiszen – mint hangsúlyozta – a felújítást egy folyamatosan működő irodaépületben kellett elvégezni, ami mindkét fél számára nagy kihívást jelentett. Értékelésében rámutatott, hogy összességében egy szép és jó minőségű irodaépület került kialakításra a felújításnak köszönhetően, amely remélhetően az itt dolgozók és ide érkezők komfortérzetét megfelelő módon szolgálja majd.

A műszaki beszámoló után dr. Hunya Miklós a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke kapott szót, aki 1982. január 26-át nevezte meg azon jeles napként, amikor is a vadászok és a horgászok a közös székház gondolatát megállapodásban rögzítették. Az azóta eltelt több évtizednyi „együttélést” példaértékűnek nevezte, kiemelve, hogy mind az akkori székházépítés, mind a mostani felújítás saját erőből valósult meg.


Dr. Hunya Miklós szerint a székház horgász-vadász szervezeti
közös hivatali múltja példaértékű


Vadász-horgász elnöki kézfogás avatta fel jelképesen a felújított épületet

Végezetül szintén megköszönte az itt dolgozók türelmét és kitartását, amely a magas színvonalú kivitelezői munkák mellett hozzájárulhatott ahhoz, hogy az épület a továbbiakban 21. századi körülmények között tudja szolgálni a megye legnagyobb civil szervezetei által képviselt 24 ezer horgász és vadász érdekeit.

Ezt követően Hrabovszki János és dr. Hunya Miklós a vadászok és horgászok megyei szervezetének elnökeként egy ünnepélyes és jelképes kézfogással hivatalosan is átadták, illetve birtokba vették a megújult épületet és mindenkit arra kértek, hogy egy közös bejárással tekintsék meg a felújítás eredményeit az emelettől, az udvarig.

A program hivatalos része ezzel véget ért, a tulajdonosok a továbbiakban egy némileg kötetlenebb időzésre marasztalták vendégeiket, amelynek fókuszpontjában egy pompás őzpörkölt estebéd ígért méltó befejezést a székházavató ünnepi pillanatainak.

Cikk, fotó: Tószögi György